คลังภาพทรงคุณค่า

ภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2478,2486

ภาพพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่ 7 (เชียงใหม่-กทม)

ภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2473

ราชรถ

ฉากโขน (นายโหมด ว่องสวัสดิ์) ชุดที่ 2

การชุมนุมลูกเสือ พ.ศ.2473

คลังภาพทรงคุณค่าทั้งหมด

บัญชีเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เล่ม 1 ในจำนวน 2 เล่ม

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เล่ม 2 ในจำนวน 2 เล่ม

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงการต่างประเทศ

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงการต่างประเทศ

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 1 ในจำนวน 28 เล่ม

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ (2) กต เล่ม 1 ในจำนวน 16 เล่ม

บัญชีเอกสารจดหมายเหตุทั้งหมด

UsersOnline

Membership Membership:
Latest New User Latest: ปรัชญา วงษ์เสนา
Past 24 Hours Past 24 Hours: 5
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 6
User Count Overall: 1948

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าใช้งาน