การสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

การเข้าใช้งานระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

  1. สมัครสมาชิก คลิกเพื่อสมัครสมาชิก
  2. Login ทุกครั้งก่อนการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ คลิกเพื่อlogin
  3. การสืบค้นในระบบเอกสารจดหมายเหตุ ให้เข้าไปที่สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุและเลือกประเภทเอกสาร และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172