บัญชีเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์

บัญชีเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์

หมวดหมู่

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เล่ม 1 ในจำนวน 2 เล่ม

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เล่ม 2 ในจำนวน 2 เล่ม

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงการต่างประเทศ

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงการต่างประเทศ

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 1 ในจำนวน 28 เล่ม

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 2 ในจำนวน 28 เล่ม

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 3 ในจำนวน 28 เล่ม

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 4 ในจำนวน 28 เล่ม

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 5 ในจำนวน 28 เล่ม

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 6 ในจำนวน 28 เล่ม

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 7 ในจำนวน 28 เล่ม

บัญชีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต เล่ม 8 ในจำนวน 28 เล่ม

Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172